Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojciechowicach jest

Pan  Ireneusz Grzyb

kontakt : inspektor @cbi24.pl


KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

 Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi klauzulami informacyjnymi

 Klauzula informacyjna Nr 1

 Klauzula informacyjna Nr 2 


 

 MISJA I WIZJA BIBLIOTEKI

MISJA BIBLIOTEKI

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych , informacyjnych i edukacyjnych lokalnego środowiska oraz zapewnienie profesjonalnego poziomu usług.

WIZJA BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojciechowicach -  jest lokalną instytucją kultury wspierającą rozwój czytelnictwa i edukacji.

 

 

DANE POTRZEBNE PRZY ZAPISIE DO BIBLIOTEKI


- jesli czytelnik nie ma ukończone 18 lat musi podać :

. swój nr PESEL

. nr dokumentu tozsamosci rodzica

. nazwa i adres szkoły

- jesli czytelnik ma ukończone 18 lat :

. swój PESEL

. nr dokumentu tożsamosci

. nazwa i adres szkoły ( jesli sie uczy)

. nazwa i adres zakładu pracy (jesli pracuje)

 

BIBLIOTEKA

DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA

Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Staje się nim . Lata dzieciństwa są najlepszym czasem , kiedy świadome wpływy edukacyjne mogą tworzyć podstawy przyszłego pełnego uczestnictwa w kulturze. Wczesny kontakt człowieka z literaturą dodatnio wpływa na jego rozwój , wbogaca poznawczo , rozwija umiejetnosci językowe , wpływa pozytywnie na relacje interpersonalne.


Każdy wolny człowiek ma wybór : czytać albo nie czytać . Jesli wybierze czytanie , to daje sobie szanse na pełny rozwój. A kiedy czyta dzieku , otwiera te możliwosci również przed nim .

 

 

 Nowe książki w bibliotece w ramach programu Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Wojciechowicach wzięł po raz kolejny udział w programie Biblioteki Narodowej  "Zakup nowosci wydawniczych do bibliotek " . Głównym celem programu realizowanego ze środków biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa , jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych .

Z przyjemnoscia informuję , że nasza biblioteka w 2016 r roku otrzymała dofinansownie z biblioteki Narodowej w kwocie 4 994, 00 zł. Pozyskane srodki finansowe przeznaczone zostały przeznaczone na zakup literatury pieknej dla dzieci , młodzieży i dorosłych w ilosci 224 egzemplarzy.

 

 NOWY SYSTEM BIBLIOTECZNY  MAK + W NASZEJ BIBLIOTECE

MAK + (Mak Plus ) - jest elektronicznym , zintegrownym systemem bibliotecznym , stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki . System umozliwia  tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego , bazy uzytkowników biblioteki , rejestracje wypozyczeń i udostepnień  zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej . Praca odbywa sie poprzez przegladarke internetową . Od stycznia 2015 roku  do bibliotek pracujacych w systemie MAK + dołączyła Gminna Biblioteka Publiczna w Wojciechowicach . Prace nad wdrożeniem programu w naszej bibliotece trwały bardzo intensywnie od grudnia 2012 roku.  Natomiast od stycznia 2017 roku rozpoczeły sie prace nad wdrożeniem programu MAK + w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bidzinach .